Ignacio Vilar
Director
Ignacio Vilar
Carlos Asorey
Guionistas
Marina Fariñas
Ignacio Vilar
Produtores
Marina Fariñas
Víctor F. Freixanes
Ignacio Vilar
Produtores Executivos
Eva Rivas
Directora de Produción
Diego Romero Suárez-Llanos
Director de fotografía
Zeltia Montes
Música
José M.G. Moyano
Montaxe
Ángel Amaro
Director de arte
Xavier Souto
Son
Mar Fraga
Vestiario
Susana Veira
Maquillaxe e Perruquería
Ermel Morales
Asesor de actores
Sandra Montes
Axudante de dirección
Alberto Tomé
Xefe de Produción